За мъжете и мишките! (аналогията е напълно случайна)

Плъховете със сигурност не са подложени на социален натиск и ЛИПСВА  корова  дейност и все пак, лишени от храна, плъховете също преяждат. В едно проучване плъховете били разделени на две групи, едната – лишена от храна, другата – контролна група. Лишената от храна група изкарала четири дни и тогава им било позволено да ядат отново, докато си върнат теглото. След това и на двете групи им бил свободен достъп до „вкусна диета“ – извън обичайното дъвчене на телчета, като петзвездна вечеря в света на гризачите. Докато двете групи наддавали на тегло , тези в лишената от храна група качили повече, право пропорционално на продължителността на тяхното първоначално гладуване“.

ЗАПОМНЕТЕ ,  ЧЕ  ПРИРОДАТА ВИНАГИ   Е ПО -УМНА ОТ  НАС !

„На всеки можеш  да  покажеш верния път , но  не  всеки  ще  тръгне по него „

Конфуций